Biografi Abu Bakar As-Siddiq – Khalifah Pertama Selepas Rasulullah Wafat

Biografi Abu Bakar As-Siddiq – Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Shiddiq? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama selepas Rasulullah meninggal. Simak lebih dalam tentang Abu Bakar As-Shidiq berikut penjelasannya.

Mengenal Sosok Abu Bakar As-Shidiq || Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Nama lengkap Abu Bakar As-Shidsiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakah As-Shiddiq dilahirkan di Mekkah pada tahun 573 M atau kurang lebih dua tahun enam bulan setelah tahun Gajah. Setelah dilihat dari kelahirannya, kita tahu bahwa Abu Bakar As-Shiddiq lebih muda dari Rasulullah karena Rasulullah lahir pada tahun gajah tepat pada tahun 571 M.

Ibu Abu Bakar Ash-Shiddiq bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka’ab bin Sa’ad bin Tayim bin Murrah dan diberi gelar dengan Ummu Al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah (Penakluk kota Mekkah). // Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Tertarik untuk memesanan alquran atau buku-buku islam di Penerbit Jabal? Silahkan buka website kami www.penerbitjabal.com. Selanjutnya, sampaikan kebutuhan pesanan Anda kepada admin kami.

Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq menikahi dua wanita ketika masih di Mekkah, kedua wanita tersebut bernama Qatilah binti Al-Azy dan Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertamanya, beliau dianugerahi dua anak bernama Abdullah dan Asma. Kemudian istri keduanya, beliau dianugerahi dua anak bernama Abdurrahman dan Aisyah yang dimana Aisyah setelahnya menjadi istri Rasulullah.

Setelah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Abu akar As-Shiddiq menikah kembali dengan dua wanita, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umaisy. Dari Habibah Abu Bakar As-Shiddiq dianugerahi Ummu Kultsum yang lahir setelah beliau meninggal. Kemudia Ummu Kultsum menikah dengan Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan dari Asma beliau dianugerahi dengan Muhammad.

Sejarah Islam tidak melepas tentang sosok Abu Bakar As-Shiddiq yang rela berkorban dan senantiasa menemani dakwah Rasulullah SAW baik dalam suka ataupun duka. Pengorbanan yang dilakukan menduduki tempat khusus dihati Rasulullah SAW dalam bentangan sejarah Islam. // Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Sejarah Gelar As-Shiddiq || Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Ali Al-Tanthawy menyebutkan bahwa panggilan Abu bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru yang berarti unta yang masih muda. Kemudian Abu Bakar diberi beberapa gelar yaitu, Atiq dan As-Shiddiq. Gelar Atiq diberi karena Abu Bakar memiliki wajah yang Atiq (cerah dan bersih) serta garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Abu Bakar As-Shiddiq dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Orang Quraisy saja tidak meragukan lagi tentang apa yang Abu Bakar As-Shiddiq katakan. Oleh sebab itu, Ia digelari As-Shiddiq. // Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar As-Shiddiq Diangkat Sebagai Khalifah

Pada saat itu, terjadi perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin tentang siapa yang akan melanjutkan dan mengganti Rasulullah dalam mengurusi umat. Kaum Anshar menolak atas pengangkatan Abu Bakar As-Shiddiq dan menginginkan kepemimpinan dari kelompok mereka.

Umar kemudian mengangkat suaranya, “Wahai orang-orang Islam, sesungguhnya yang pertama kali menyertai Nabi Muhammad SAW dan mereka berdua di gua adalah Abu Bakar As-Shiddiq.”

Umar mengangkat tangan Abu Bakar As-Shiddiq dan membaitnya sebagai khalifah disusul dengan orang-orang di Saqifah bani Saidah untuk membait Abu Bakar sebagai khalifah dari kalangan Anshar. // Biografi Abu Bakar As-Siddiq

Wafatnya Abu Bakar As-Shiddiq

Abu Bakar As-Shiddiq wafat pada Juumadil Akhir tahun 13 H. Abu Bakar As-Shiddiq menderita sakit kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, pengganti Abu Bakar untuk shalat berjamaah adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Shiddiq meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Shiddiq dimandikan oleh isterinya yaitu Asma binti Amisy, sesuai dengan wasiatnya sebelum meninggal. Abu Bakar As-Shiddiq memerintah kurang lebih 2 tahun sebagai keberhasilannya yang telah ditorehkan dalam sejarah Islam.

Tertarik untuk memesanan alquran atau buku-buku islam di Penerbit Jabal? Silahkan buka website kami www.penerbitjabal.com. Selanjutnya, sampaikan kebutuhan pesanan Anda kepada admin kami.

Kontak Penerbit Jabal

HP/WA: 0853 1512 9995/ 0878 2408 6365
Telp/Fax: 022-7809282
Email: penerbit_jabal@yahoo.com

Jl. Desa Cipadung No 47 Cibiru Bandung Jawa Barat, Indonesia

Baca Artikel Lainnya :

Comments are closed.