Larangan Kufur Dalam Islam

Larangan Kufur Dalam Islam – sangat penting memahami arti dan makna kufur dalam islam. Sebab, istilah tersebut cukup sering muncul dalam kitab suci Al Quran. Dengan mengetahui makna dan artinya, maka seseorang dapat mengenali apakah dirinya merupakan orang yang kufur atau tidak.

A. Pengertian Kufur

Pengertian secara bahasa, kufur berarti menutupi. Namun, jika ditelaah menurut syara’ maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan cara mendustakannya ataupun tidak mendustakannya, maka orang itu sama saja telah kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan Rasul-Nya. // Larangan Kufur Dalam Islam

Rekomendasi : Penerbit Alquran

B. Jenis-Jenis Kufur Dalam Islam

Secara garis besar, kufur terbagi menjadi dua, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan seseorang keluar dari islam bahkan tanpa ia sadari.

Kufur besar terbagi menjadi lima jenis, yaitu :

  • Mendustakan Allah dan segala kebenaran yang datang dari-Nya.

Artinya : Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?” (Al-Ankabut : 68)

  • Sesungguhnya membenarkan, tetapi tidak mau dan sombong untuk mengakuinya.

“Artinya : Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat, ‘Tunduklah kamu kepada Adam’. Lalu mereka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak dan adalah ia termasuk orang-orang kafir” (Al-Baqarah : 34) // Larangan Kufur Dalam Islam

Baca Juga : Ciri Orang Kafir, Wajib Diketahui Muslim!

  • Keragu-raguan kepada Allah

“Artinya : Dan ia memasuki kebunnya, sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri ; ia berkata, “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira Hari Kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik” Temannya (yang mukmin) berkata kepadanya, ‘Apakah engkau kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan kamu seorang laki-laki ? Tapi aku (percaya bahwa) Dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun” (Al-Kahfi : 35-38)

  • Berpaling dari peringatan Allah

“Artinya : Dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka” (Al-Ahqaf : 3)

  1. Perbuatan Nifaq

Secara terminologi, nifaq artinya menampakkan keislaman secara lahir, tetapi menyembunyikan kekufuran atau kejahatan secara batin sehingga tidak terlihat. Nifaq adalah nama perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafiq.

“Artinya : Yang demikian itu adalah karena mereka beriman (secara) lahirnya lalu kafir (secara batinnya), kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti” (Al-Munafiqun : 3) // Larangan Kufur Dalam Islam

Baca Juga : Hukum Menepati Nazar

Contoh kufur kecil

Sedangkan kufur kecil adalah kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari islam. Derajat dosa-dosa kufur ini lebih rendah dari kufur besar, akan tetapi sama-sama harus dihindari.

  1. Kufur Nikmat

Kufur nikmat berarti mengingkari atau tidak mau mengakui nikmat yang telah Allah berikan serta tidak mengakui bahwa Allah-lah yang memberikan nikmat tersebut dan merupakan satu-satunya Sang Pemberi Nikmat. // Larangan Kufur Dalam Islam

“Artinya : Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir” (An-Nahl : 83)

  1. Membunuh Sesama Muslim

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Artinya : “Mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

  1. Mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah

Artinya : “Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik” (At-Tirmidzi dan dihasankannya, serta dishahihkan oleh Al-Hakim) // Larangan Kufur Dalam Islam

Baca Juga : Hukum Tidak Bisa Membaca Al Quran

C. Larangan Berbuat Kufur Dalam Islam

Allah SWT secara jelas melarang umatNya berbuat kufur dalam hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan dalil Al-Qur’an yaitu:

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.” (QS Al-Hajj : 38)

D. Azab Allah Bagi Orang-Orang yang Berbuat Kufur

Orang-orang yang melakukan kufur besar akan kehilangan keislamannya dan dihapuskan setiap amal yang pernah dilakukannya. Jika ia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ia akan kekal di neraka.

Sedangkan untuk kufur kecil, ia tidak kehilangan keislaman dan pahalanya. Namun, tetap mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dilakukannya dan Allah memerintahkan untuk bertaubat juga dengan cara yang disyariatkan islam. // Larangan Kufur Dalam Islam

Namun jangan pernah sepelekan kufur kecil. Mari kita ambil pelajaran dari Qarun, yang kufur nikmat setelah Allah berikan ia harta dan ilmu yang luar biasa melimpah. Akhirnya ia ditenggelamkan bersama seluruh harta-hartanya ke dalam bumi.

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

Maka Kami benamkanlah Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap adzab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).(QS. Al Qashash : 81)

Tertarik untuk memesanan alquran atau buku-buku islam di Penerbit Jabal? Silahkan buka website kami www.penerbitjabal.com. Selanjutnya, sampaikan kebutuhan pesanan Anda kepada admin kami.

Kontak Penerbit Jabal

HP/WA: 0853 1512 9995/ 0878 2408 6365
Telp/Fax: 022-7809282
Email: penerbit_jabal@yahoo.com

Jl. Desa Cipadung No 47 Cibiru Bandung Jawa Barat, Indonesia

Baca Artikel Lainnya :

One Response